اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین وتوزیع کود اوره پتروشیمی پردیس درشهرستان سیروان استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سالجاری تا پایان شهریور ماه مقدار 230هزار و 428 کیلوگرم کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی پردیس  توسط شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سیروان توزیع شد.