اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین وتوزیع کود اوره پتروشیمی رازی درشهرستان چرداول استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سالجاری تا پایان شهریور ماه مقدار 787هزار و 190 کیلوگرم کود کشاورزی اوره از مبداء پتروشیمی رازی  توسط شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان چرداول توزیع شد.

وی با بیان این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون مقدار یک هزار و 565 تن و 228 کیلوگرم انواع کود در شهرستان چرداول توزیع شده است.