اخبار

ببه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین وتوزیع کود اوره درشهرستان دره شهر استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سالجاری تا پایان شهریور ماه مقدار 125هزار و 190کیلوگرم کود کشاورزی اوره از مبداء پتروشیمی مسجد سلیمان توسط شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دره شهر توزیع شد.

وی با بیان این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون مقدار یک هزار و 86 تن و 962 کیلوگرم انواع کود در شهرستان دره شهر توزیع شده است.