اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از حضور همکاران حسابرسی در استان خبر داد.                                                                                                                                 

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود : به منظور انجام حسابرسی از اسناد و مدارک استان  ، کار گروه و کارشناسان محترم حسابرسی و بازرسی  جناب مهندس نظری و کارشناسان دیگر جناب آقایان صیدی و آموزگار   در مهر ماه  سالجاری  با حضور در استان نسبت به عملکرد و بررسی  اسناد و مدارک حسابداری ،  مالی و بازرگانی بررسیهای لازم ،  انجام پذیرفت .