تأمین و توزیع 573تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در مرداد ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 573 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در مرداد ماه سال جاری خبر داد وی افزود که کشاورزان استان فارس جهت تأمین کود شیمایی مورد نیاز خود به شبکه کارگزاری فروش کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس مراجعه نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید