سهم ویژه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در تولید محصولات کشاورزی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

کود شیمیایی اوره تولید پتروشیمی شیراز یکی از برند های معتبر به لحاظ کیفت در سطح کشور و حتی منطقه می باشد .با عنایت به توزیع کود شیمیایی اوره تولید پتروشیمی شیراز به 25 استان کشور بصورت مستمر توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،این شرکت توانسته است با حمل وتوزیع بموقع این رقم کود سهم بخصوصی از رونق تولیدمحصولات کشاورزی کشوری که سالانه نزدیک به 64 میلیون تن می باشد را داشته باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید