اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود سوپر فسفات تریپل از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه در سطح استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی استان، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مقدار 206000 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان تحویل کشاورزان گردید.