اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه بیش از 118 تن کود پتاسه از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد احمدنژاد بیان کرد: انواع کود کشاورزی به میزان لازم و کافی در استان تدارک دیده شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی بابت این موضوع وجود ندارد.

 

اخبار برگزیده