برگزاری دوره آموزشی کشت گوجه فرنگی در منطقه پدل - بندر لنگه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

به نقل از آقای فرزاد استاد مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، دوره آموزشی کشت گوجه فرنگی توسط آقای دکتر حسن زاده محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی ، به کشاورزان این منطقه داده شد . لازم به ذکر است که منطقه پدل ، یکی از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی در شهرستان بندرلنگه است که بخشی از محصول تولیدی آنها صادر می گردد . شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توزیع انواع کودهای (ازته ، فسفاته و پتاسه ) توسط کارگزاران توزیع کود خود ، در مناطق کشاورزی ، نقش مهمی در تولید این محصول را به عهده دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید