بررسی مشکلات حمل کود در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

جلسه نشست مدیر شرکت خدمات حمایتی آذربایجان غربی با مسئولین شرکت آبادان بار برای حل مشکلات حمل کود (تخلیه و بارگیری) در داخل استان در روز پنجشنبه مورخ 21 شهریور ماه 1398 برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید حمل کود به طور منظم و در اسرع وقت در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید