توسعه کشت محصولات باغی در اراضی شیبدار استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توسعه کشت محصولات باغی در اراضی شیبدار در این استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

با توجه به اجرای سیاست توسعه باغات در اراضی شیبدار ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران آماده تامین و توزیع کودهای پرمصرف مورد نیاز جهت اراضی باغی استان مازندران در اراضی شیب دار می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید