مبارزه بیولوژیک در مزارع گوجه شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نقل از معاون تولیدات گیاهی از مبارزه بیولوژیک با آفت هلیوتیس در شهرستان کرج استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: مبارزه بیولوژیک با آفت هلیوتیس در سطح حدود 30 هکتار از مزارع گوجه فرنگی در شهرستان کرج با استفاده از تریکو کارت آغاز گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید