گردهمایی فصلی کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

گردهمایی فصلی کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، امروز 24 شهریور سال 98 با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی و مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید