توسعه صندوق های اعتباری زنان روستایی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از توسعه و گسترش صندوق اعتباری زنان روستایی دراین استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

توسعه و گسترش این صندوق ها می تواند زمینه را برای گسترش فعالیت های زنان روستایی در بخش های مختلف تولیدی بیش از پیش فراهم نماید و افزایش تولیدات زراعی و باغی را در سطح استان به دنبال داشته باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید