بازدید از کارگزاری شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید از کارگزاری های شهرستان نظرآباد استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به دستورالعمل پایش و نظارت بر عملکرد کارگزاران کمیته پایش استان شامل مسئول حراست، کارشناس فنی، رئیس اداره بازرگانی در مورخ 98/6/24 از کارگزاری های شهرستان نظرآباد بازدید و رهنمودهای لازم به آنان ارائه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید