بازدید مدیر استان از انبارهای سازمانی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید انبارهای سازمانی کود استان خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور کنترل و نظارت بر روند ذخیره سازی، توزیع کودهای شیمیایی در معیت مسئول امور مالی و ذیحساب استان از انبارهای سازمانی استان بازدید نموده و موارد لازم را برای افزایش حجم انبار برای ذخیره سازی کودها به مسئول انبار اعلام داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید