بوجاری 1400 تن گندم و جو بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرمت خدمات حمایتی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود :در راستای درآمد زائی و استفاده حداکثری از امکانات و توانمندیهای شرکت در جهت اهداف بخش کشاورزی، استان اصفهان مبادرت به بوجاری 1400تن گندم و جو(1000 تن گندم پیشتاز گواهی شده و 400 تن جو به رخ گواهی شده) بخش خصوصی (شرکت بذر افشان سپاهان) از طریق شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید