اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به منظور انجام حسابرسی و بررسی اسناد و مدارک برای بستن حساب های 9 ماهه ؛ آقایان فدایی و طاهری در روز سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 دی ماه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین حضور یافتند.

 


کلمات کلیدی : حسابرسی
اخبار برگزیده