اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

نشست کمیته فنی بذر با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر شرکت خدمات حمایتی استان قزوین، مدیران زراعت و حفظ نباتات،کارشناسان فنی کشاورزی و شرکت های تولید کننده بذر برگزار شد. در این نشست در خصوص روند اجرای برنامه تأمین و تدارک بذر در سالجاری بحث و تبادل نظر شد. در پایان جمع بندی در رابطه با بذور به شرح ذیل پیش بینی شد. بر اساس برنامه ابلاغی پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بالغ بر شش هزار و ۱۶ تن بذر گندم آبی در طبقات سه گانه (پرورشی۳ ، مادری و گواهی شده) شامل ارقام پیشگام، سیروان، حیدری ، سیوند ، فرین و آینه تولید شود. پیش بینی می شود بذر گندم دیم نیز بالغ بر پنج هزار و ۲۳۵ تن تولید که شامل ارقام آذر ۲ ، باران ، واران است. همچنین پیش بینی می شود بذر جو آبی یک هزار و ۸۸۶ تن در طبقات سه گانه و ارقام بهمن، آذران، مهتاب و جلگه تولید شود. گفتنی است؛ در حال حاضر ۴ شرکت تولید کننده بذر در استان فعالیت دارند. عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی حداکثری خود را در جهت تامین و تدارک انواع کودهای تکلیفی و غیرتکلیفی را اعلام می دارد.

 

کلمات کلیدی : کمیته فنی بذر
اخبار برگزیده