کمپین خوداتکایی در تولید روغن خوراکی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

دکتردناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از راه اندازی کمپین خود اتکایی در تولید روغن خوراکی با شعار کاشت حداقال یک هکتار کلزا توسط هر کشاورز خبر داد .

وی با اعلام این خبر افزود :

 كاشت كلزا يعنی: بالاترین میزان روغن قابل استحصال در بین دانه های روغنی ( ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن در دانه)

عملکرد اقتصادی و قابل رقابت با سایر محصولات کشت شتوی با مدیریت زراعی مناسب ( امکان برداشت بیش از ۵ تن در هکتار ) 
تولید روغن خوراكی باكيفيت 
 جلوگيری از خروج  ارز كشور و کاهش وابستگی به خارج 
 پایداری تولید گندم و افزایش حدا قل ۲۰ درصدی عملکرد گندم 
افتخار به تولید کشاورزان ایرانی
 
کاهش بيماری های گندم
بهبود کیفیت و حاصلخیزی خاك 
با همت والا، همراهی و همدلی  کشاورزان عزیز ، فارس بر قله افتخار بخش کشاورزی خواهد درخشید.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید