اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

  عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به تخصیص سهمیه کودهای فسفاته به استان قزوین، مقدار 200 تن کود سوپرفسفات تریپل از تولید کننده های داخلی (شرکت کیمیاداران کویر) تأمین شد. رسولی اضافه کرد؛ کودهای تخلیه شده پس از نمونه برداری و صحت آنالیز نمونه ها بین کارگزاران توزیع خواهد شد.

 


اخبار برگزیده