اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین بیان کرد: با توجه به ارسال کود اوره فله از مبدأ بندر امام به انبار استان قزوین و همچنین درخواست های مکرر کارگزاران جهت توزیع کودهای ازته، همزمان با انجام عملیات کیسه گیری کودهای ازته توسط پیمانکار حمل و نقل استانی بارگیری و به انبار کارگزاران ارسال می شود.

 

کلمات کلیدی : توزیع کود کود کشاورزی
اخبار برگزیده