اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها به کارگزاران و ارائه توصیه های لازم در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی، ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم هوشمند، نظارت برقیمت فروش کود های یارانه ای، نحوه چیدمان کود در انبارها، نصب تابلو قیمت کودها در دفاتر کارگزاری در روز چهارشنبه 13 دی ماه نماینده واحد توزیع، حمل و نگهداری به اتفاق کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از انبار کارگراران شهرستان آبیک باردید بعمل آوردند.

 


اخبار برگزیده