اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

جلسه رابطين روابط عمومي به ریاست مهندس قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و با حضور مسئولین روابط عمومی دستگاه های تابعه، معاونت ها و مدیریت های سازمان و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها با دستور كار زیر در سالن شهيد شاهي برگزار شد:
 
افزايش مشاركت پذيري بخش كشاورزي در دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري
 
تبيين دستاوردهاي سازمان جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه در دولت سيزدهم
 
هم انديشي جهت برگزاري هر چه باشكوه تر ايام الله دهه فجر