گزارش ماموریت بازدید از فروشگاه های کود و بذر سطح شهربندرعباس به اتفاق اعضای کمیته بازرسی و نظارت کود استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

ضمن بازدید از دو مورد فروشگاه مزبور ، قیمت ، شماره ثبت ماده کودی ، تاریخ تولید و انقضا و مجوزهای مورد نیاز ، چک گردید و تذکرات و اخطارهای لازم داده شد و جرائم مربوطه اعمال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید