اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: از مقدار 200 تن کود سوپر فسفات تریپل گرانوله ارسالی از شرکت کیمیاداران کویر پارت 43  به انبار سازمانی استان در دی ماه سالجاری نمونه برداری شد.

 مهندس عباس رسولی افزود: به منظور عرضه کودهای با کیفیت و اطمینان از کیفیت کودهای وارداتی و نمونه برداری از مبدأ تا مقصد کودهای کشاورزی، پس از تخلیه کود در انبارهای سازمانی استان قزوین از هر پارت 200 تنی یک نمونه کود به مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی جهت انجام آزمایش ارسال شده و در صورت تایید آنالیز محتوای کودی بین کارگزاران توزیع می شود.

 

اخبار برگزیده