اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

محمد حسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در خصوص نمونه برداری از محموله 200 تنی کود سوپرفسفات تریپل گرانوله تولید شرکت کیمیا داران کویر پارت 2  خبر داد.

مهندس زارعیان افزود : این محموله در انبار سازمانی استان یزد تخلیه گردید و توسط کارسناسان نمونه برداری این شرکت جهت ارسال نمونه برای آنالیز و آزمایش کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی، نمونه برداری گردید.

اخبار برگزیده