اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

دکتر علی محمدحسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از بارگیری و حمل مقدار 7009 تن از مبادی به استان تهران خبر داد .

محمدحسینی با بیان این آمار افزود: این مقادیر کود شامل کود (ازته، فسفاته و پتاسه) بوده است که طی دی ماه امسال از پتروشیمی های بندر امام ، بوشهر، آبیک ،شیراز و کرمانشاه  به صورت مستقیم  به انبارهای کارگزاران شهرستان های استان تهران ارسال شده است.

 

اخبار برگزیده