اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

با عنایت به الزام و استمرار برنامه هفتگی جلسه ارتباط مردمی و پاسخگویی به مخاطبین، برنامه فوق در روز یکشنبه یکم بهمن ماه با حضور مدیر استان، مسئول حراست، مسئول بازرگانی و روابط عمومی استان در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

 


اخبار برگزیده