اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در کارگزاری های بخش خصوص و همچنین شرکت های تعاونی فعال در شهرستان بوئین زهرا، جلسه ای با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، مسئول بازرگانی و مسئول حراست استان در دفتر مدیریت شرکت برگزار و نتایج و انتقادات از بازدید های انجام شده در ماه اخیر و همچنین موارد و مشکلات مطرح شده در اولین برنامه هفتگی جلسه ارتباط مردمی و پاسخگویی استانی بررسی شد.

 

کلمات کلیدی : مشکلات کارگزاری
اخبار برگزیده