اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان خبر از ارسال 625 تن کود کشاورزی از انبار سازمانی به شهرستان بمپور و توزیع آن بین کارگزاران آن منطقه دادند.

اخبار برگزیده