اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در دی ماه سال جاری 101 تن انواع کود کشاورزی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بیرجند توزیع شد.

احمد احمدنژاد افزود: از این میزان 57 تن کود ازته، 23 تن کود فسفاته و 21 تن کود پتاسه بوده است.