رصد و پایش کارگزاریهای شهرستان بیله سوار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

گروه کارشناسی رصد و پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به سرپرستی آقای راهب مسافر مدیراستان طی روز27 شهریور ماه سالجاری به منظور پایش و نظارت بر روند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی خصوصاً کودهای شیمیایی بطورسرزده از کارگزاریهای شهرستان بیله سوار بازدید و ضمن توصیه های فنی و و تکمیلی به کارگزاران ، خواهان تکمیل و ارائه فرمهای شماره 1 و 2 به منظور ارائه گزارش های روزانه و هفتگی دراسرع وقت شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید