اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از انتخاب قزوین بعنوان پایلوت اجرای خدمات قابل ارائه بانک تجارت در کشور خبر داد. رسولی با بیان این خبر افزود؛ با توجه به تفاهم نامه منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بانک تجارت در راستای خدمات قابل ارائه توسط بانک، استان قزوین بعنوان پایلوت در زمینه اجرای طرح فوق انتخاب شد. وی اشاره کرد؛ هدف از این تفاهم نامه رضایت مندی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی و در نهایت کشاورزان استان می باشد.

 

اخبار برگزیده