اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

عباس مریدنژاد معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روز سه شنبه دهم بهمن ماه نشستی با رسولی مدیر شرکت خمات حمایتی کشاورزی استان قزوین داشتند. در این نشست گزارشات لازم درخصوص وضعیت تأمین و تدارک و همچنین توزیع کودهای کشاورزی، ماشین آلات، وضعیت انبار های شرکت و میزان ذخایر کود در انبارها داده شد و به بررسی مشکلات موجود عنوان شده کارگزاران در جلسات ارتباط مردمی ماه اخیر پرداخته شد.

 

اخبار برگزیده