برنامه ریزی جهت کشت6000هکتار کلزا در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود بر اساس هماهنگی های به عمل آمده از طریق معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان،این استان موظف به اختصاص حداقل 6000 هکتار از راضی کشاورزی خود به کاشت کلزا می باشد.

بر این اساس با توجه به محدوده زمان کاشت کلزا در استان اصفهان موفق به بستر سازی و کاشت حدود 650 هکتار کلزا در مناطق سرد شده ایم و انشا... تا اواسط مهر ماه بتوانیم 5350 هکتار مابقی را نیز کشت نماییم.

لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی استان نیز کلیه نیاز کودی جهت کشت کلزا در استان را فراهم و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید