اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

جلسه روز شنبه مورخ 1402/11/14 آقای مهندس ملاشاهی جوان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آقای منصور امینی خواه کارشناس بازرگانی کود با آقای مهندس شهرکی معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر زراعت ، مدیر حفظ نباتات پیرامون کود، بذر و برنامه ریزی برای ایجاد فضای مناسب جهت خرید ، دپو ،نگهداری و بوجاری بذر برای سال زراعی 1402-1403 برگزار گردید.

اخبار برگزیده