اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در دی ماه سال جاری 135 تن انواع کود کشاورزی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نهبندان توزیع شد.

احمد احمدنژاد افزود: از این میزان 109 تن کود ازته، 26 تن کود فسفاته و کود پتاسه بوده است.