اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از رصد و پایش کارگروه از انبارهای ذخیره و توزیع نهاده های کشاورزی کارگزاران شهرستان تکاب توسط مهندس سپهرفر معاون امور زراعت استان و مهندس کریمی مسئول بازرگانی مورخ 15 بهمن ماه 1402 خبر داد.

 

اخبار برگزیده