اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت تامین کود کلرورپتاسیم گرانوله براساس جدول نیاز کودی استان و تقویم زراعی جهت امنیت غذایی و پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استان ( برنج، چای، زیتون، کیوی، مرکبات، کلزا، سبزی و صیفی، سیاه ریشه ها، گیاهان دارویی ، زراعت چوب، آبزی پروری، گیاهان زینتی و...)گفت توزیع بیش از  225 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله از اول دی ماه سال 1402 از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

 

اخبار برگزیده