اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از نمونه برداری کود گرانوله ارسالی از پتروشیمی ارومیه به مقدار 200 تن به انبار سازمانی شرکت توسط گروه نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 خبرداد.

اخبار برگزیده