اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی به ریاست مشیری  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان، حسینی مدیر شهرستان میامی، مدیران ستادی، کارشناسان مربوطه  و بهره برداران و تشکل های بخش خصوصی شهرستان با دستور کار زیر  در سالن جلسات شهرستان میامی با حضور محمود خالق برگزار شد.
خروجی های جلسه به این شرح میباشد

بررسی مشکلات حوزه تولیدات کشاورزی  
 
بررسی چالشها، مشکلات و روند پیشرفت اجرای کشاورزی قراردادی در شهرستان 
 
پیگیری بیمه پذیری غلات، دانه های روغنی و باغات 
 
پیگیری جذب سهمیه انواع کود های شیمیایی 
 
پیگیری مباحث طرح دستیابی به پتانسیل عملکرد گندم