اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

با توجه به فعال نبودن تعاونی روستایی وحدت در منطقه مهماندوست شهرستان دامغان عوامل تعاونی روستایی امروز مورخ 17 بهمن ماه برای انعقاد قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در دفتر مدیریت شرکت جلسه ای برگزار کردند و مراحل فعالسازی مجدد این تعاونی برای توزیع نهاده های کشاورزی با حضور کارشناسان از نو آغاز کردند.