اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از نمونه برداری کود گرانوله 25 کیلوئی ارسالی از شرکت کیمیاداران به انبار سازمانی در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18 توسط گروه نمونه برداری شرکت خبرداد.

اخبار برگزیده