اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: توزیع بیش از 6492 تن انواع کودهای کشاورزی از ابتدای سال 1402  که به مقدار  (  3164 تن کود اوره، 135 تن کود فسفاته گرانوله 13%، 1141 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله، 917 تن کود سوپرفسفات تریپل،25 تن کود سولفات پتاسیم، 55 تن کود  سولفات پتاسیم پودری،40 تن سولفات آمونیوم  و 10 تن کود سولفات پتاسیم پودری،1017 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله) جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان تالش به مقصد کارگزاران شهرستان توزیع شد.

وی افزود: مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.

 

اخبار برگزیده