اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارسال نمونه کود کشاورزی سوپرفسفات تریپل به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد:

مهندس همتی افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود کشاورزی سوپرفسفات تریپل ارسالی از شرکت کیمیاداران کویر به مقدار 200 تن در انبار آستانه اشرفیه  تخلیه و بر اساس  دستورالمعل های نمونه برداری به آزمایشگاه بدون حضور نماینده شرکت در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

 

اخبار برگزیده