اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود: توزیع بیش از 9385 تن انواع کودهای کشاورزی از ابتدای سال 1402  که به مقدار  (  6268 تن کود اوره، 12 تن کود فسفات آمونیوم، 486 تن کود فسفاته گرانوله 13%، 668 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله، 70 تن کود سولفات پتاسیم، 1062 تن کود سوپرفسفات تریپل ، 65 تن کود سولفات پتاسیم پودری و 754 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله) جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان رشت به مقصد کارگزاران شهرستان توزیع شد.

وی افزود: مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.

 

اخبار برگزیده