اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد:میزان ۱۱۷۲ تن کود شیمیایی ازته از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه، از مبدا بوشهر به منظور تامین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان استان قم تامین و ارسال گردید.

اخبار برگزیده