اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از بازدید کارگزاری شهرستان دهلران  خبر داد.

سیامک بیگی  با اعلام این مطلب افزود: در راستای نظارت عالیه برحسن انجام عملیات توزیع کودهای یارانه ای بر اساس الگوی کشت و در بستر حواله الکترونیکی و همچنین میزان ثبت فروش ها در سامانه پایش مواد کودی در کارگزاری های سطح استان از کارگزاری شهرستان دهلران  بازدید بعمل آمد.

 

 

کلمات کلیدی : کود بازدید کارگزار مدیر
اخبار برگزیده