اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از بررسی عملکرد کارگزاران حسن قندی شهرستان دشت عباس خبر داد. سیامک بیگی با اعلام این مطلب افزود: در جلسه فنی و بازرگانی با حضور مدیر استان و نماینده کارگزاران حسن قندی شهرستان دشت عباس عملکرد کارگزاری از حیث جذب سهمیه شهرستان، میزان ثبت فروش ها در سامانه، توزیع بر اساس حواله الکترونیکی و . . .  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

اخبار برگزیده